Actueel


Wereldgebedsdag

11 september 2014

 

Steek een virtuele kaars aan

Welkom bij Unity Nederland

 

UNITY is een algemeen Christelijke beweging die bevestigt dat de mens in wezen Licht en Liefde is. De beginselen van UNITY zijn aanvaardbaar voor iedereen die Jezus Christus als leraar erkent. De verbondenheid van de  mens met God staat bij Unity centraal. Dat wat Jezus Christus heeft uitgedragen, kan ook in ons leven tot vervulling komen.

UNITY is bij geen enkele geloofsrichting aangesloten, maakt geen aanspraak op nieuwe religieuze beginselen en kent geen dogma’s.

UNITY is praktisch Christendom en wijst een weg om in ons dagelijks leven vorm en inhoud aan ons geloof te geven.

 

Stichting Unity

De stichting UNITY-Nederland heeft zich als opdracht gesteld te bidden, bidden met mensen en voor mensen, in de geest van Charles en Myrtle Fillmore, de oprichters van de UNITY-beweging. Verder verspreidt UNITY-Nederland de ideeën van Unity onder Nederlandstaligen.
Zij doet dat  als een onafhankelijke organisatie van vrijwilligers. De mensen van UNITY zijn geraakt door het gedachtengoed van UNITY. Zij hebben ervaren dat bij het praktiseren daarvan de kwaliteit van hun leven toeneemt.
De beweging UNITY heeft haar oorsprong in de USA. Het centrum heeft de naam Unity School of Christianity en is gevestigd in Unity Village in de staat Missouri. Klik op de (Engelstalige) website voor uitgebreide informatie over UNITY.

 

Voornaamste activiteiten

UNITY-Nederland is de uitgever van DAGELIJKS WOORD, een maandelijks boekje met voor elke dag een overweging welke is gebaseerd op de beginselen van UNITY.

Silent Unity verwijst naar het gebedswerk van UNITY dat is toevertrouwd aan mensen in Amerika en aan vrijwilligers van UNITY-Nederland.

Voor overige activiteiten klik hier.