Actueel


Bevestigingen voor Juni 2017

 

INNERLIJKE VREDE

Ik stem mij af op God in de kern van mijn wezen en ik ben kalm

LEIDING

Gods geest verlicht mij. Ik ben wijs, moedig en vol vertrouwen

GENEZING

Iedere cel van mijn lichaam straalt van goddelijk licht en leven

VOORSPOED

Ik dank God als bron van mijn voorzieningen

WERELDVREDE

Ik zie voor me dat alle mensen een wereld van vrede bouwen op een fundament van liefde

Nieuwsbrieven


Wij zoeken nog enkele

vrijwillige vertalers

voor enkele teksten per maand

Meer informatie

 

Ook zoeken wij nog

enkele vrijwilligers

voor andere werkzaamheden

Meer informatie

 

Bekende Unity Gebeden

 

 

De volgende Silent Unity-gebeden hebben een wereldwijde bekendheid verworven. Miljoenen mensen hebben er troost en kracht uit geput in de donkerste perioden van hun leven.

Deze gebeden zijn geschreven door James Dillet Freeman.

 

 

GEBED VAN BESCHERMING

het licht van God omringt mij

de liefde van God omvat mij

de macht van God beschermt mij

de tegenwoordigheid van God waakt over mij

waar ik ook ben:

GOD IS

 

 

 

Ik ben er

door James Dillet Freeman

 

Heb je mij nodig? Ik ben er.

Je kunt Mij niet zien, toch ben Ik het licht waardoor je ziet.

Je kunt mij niet horen, toch spreek Ik door je stem.

Je kunt Mij niet voelen, toch ben Ik de kracht die door je handen werkt.

Ik ben werkzaam, ook al begrijp je Mijn plannen niet.

Ik werk, ook al herken je Mijn werken niet.

Ik ben geen vreemde visioenen, Ik ben geen mysteries.

Alleen in volkomen stil zijn, boven het zelf uit,

Kun je Mij kennen zoals Ik ben en dan alleen maar als een gevoelen en een geloof.

Toch ben Ik er, toch hoor Ik, toch antwoord Ik.

Wanneer je Mij nodig hebt, ben Ik er.

Ook als je Mij verloochent, ben Ik er.

Zelfs als je je geheel eenzaam voelt, ben Ik er.

Zelfs in je angsten, ben Ik er.

Ook in je lijden, ben Ik er.

Ik ben er als je bidt en als je niet bidt.

Ik ben in jou en jij in Mij.

Alleen in je gedachten kun je je van Mij gescheiden voelen,

Want alleen in je gedachten zijn de nevelen van het mijn en dijn.

Toch kun je Mij slechts in je gedachten kennen en ervaren.

Ontledig je hart van ijdele vrezen.

Wanneer je jezelf uit de weg gaat, ben Ik er.

Uit jezelf kun je niets doen, maar Ik kan alles doen.

En Ik ben in allen.

Al kun je het goede niet zien, toch is het goede er, want Ik ben er.

Ik ben er omdat Ik moet zijn, omdat IK BEN.

Alleen in Mij heeft de wereld betekenis;

Alleen uit Mij neemt de wereld vorm aan:

Alleen door Mij gaat de wereld voorwaarts.

Ik ben de wet waarop de beweging van de sterren en de groei van levende cellen is gegrondvest.

Ik ben de Liefde, die de vervulling der wet is.

Ik ben zekerheid, Ik ben vrede, Ik ben eenheid,

Ik ben de wet waarnaar je kunt leven.

Ik ben de liefde die je kunt begrijpen. Ik ben je zekerheid, Ik ben je vrede.

Ik ben één met je. Ik Ben.

Ook als je Mij niet kunt vinden, zal Ik je nooit verlaten.

Ook al is je geloof in mij onzeker,

Mijn geloof in jou wankelt nooit, omdat Ik je ken en omdat Ik je liefheb,

Geliefde, Ik ben er.