Actueel


Bevestigingen voor Juni 2017

 

INNERLIJKE VREDE

Ik stem mij af op God in de kern van mijn wezen en ik ben kalm

LEIDING

Gods geest verlicht mij. Ik ben wijs, moedig en vol vertrouwen

GENEZING

Iedere cel van mijn lichaam straalt van goddelijk licht en leven

VOORSPOED

Ik dank God als bron van mijn voorzieningen

WERELDVREDE

Ik zie voor me dat alle mensen een wereld van vrede bouwen op een fundament van liefde

Nieuwsbrieven


Wij zoeken nog enkele

vrijwillige vertalers

voor enkele teksten per maand

Meer informatie

 

Ook zoeken wij nog

enkele vrijwilligers

voor andere werkzaamheden

Meer informatie

 

Wat is Unity ?

 

Hoe kan Unity aan uw leven een goede wending geven?

  • Unity zoekt waarheid en luistert naar wat wijzen van alle tijden en van alle geestelijke stromingen daarover te vertellen hebben. Unity legt zich in haar zoektocht niet vast in dogma’s of een onveranderlijke geloofsleer.
  • Unity baseert zich in haar onderricht op wat Jezus Christus leerde. Zij beijvert zich om aan te tonen dat de leer van Jezus Christus objectief waar is. Unity onderwijst beproefde principes die bevorderlijk zijn voor geestelijke groei.
  • Unity respecteert ieders geloofsovertuiging. Zij richt zich niet alleen tot christenen, maar ook tot hindoes, joden en islamieten, in het algemeen tot iedereen die op zoek is naar waarheid.
  • Unity erkent dat kerkgenootschappen zinvol kunnen zijn. De leden van een kerkelijk instituut behoren echter elkaars leraar te zijn. Nooit mag het een plaats zijn waar Gods woord alleen vanaf de kansel klinkt.
 

De vijf grondbeginselen van Unity

 

  1. God is onvoorwaardelijk goed, overal aanwezig.
  2. Mensen hebben een goddelijke vonk in zich, de Christusgeest. Hun kern is van God en daarom zijn zij, als essentieel deel van God, van nature ook goed.
  3. Mensen creëren hun ervaringen door de activiteit van hun denken. Alles in het zichtbare rijk is met een gedachte begonnen.
  4. Gebed is scheppend denken, hetgeen ons dichter bij het goddelijk denkvermogen brengt en daarom wijsheid, genezing, voorspoed en al het goede voortbrengt.
  5. Het kennen en begrijpen van de wetten van het leven - ook Werkelijkheid geheten - is niet voldoende. Het gaat er ook om ze toe te passen in ons leven.