Actueel


De bevestigingen voor oktober 2017

vindt u HIER

 

 

Nieuwsbrieven


* Vacature Kantoormedewerkers

*  Nieuwe bestuursleden gezocht

 * Blij met onze nieuwe vertalers

 

Vacature kantoor :

 

Wij zijn nog op zoek naar een paar extra vrijwillige 

kantoormedewerkers voor enkele uren per week.

HIER vindt u meer informatie over deze vacature.

 

Oproep voor nieuwe bestuursleden

 

Unity Nederland is ook op zoek

naar enthousiaste nieuwe bestuursleden.

Kunt u zich vinden in het gedachtengoed 

van Unity? Heeft u bestuurlijke ervaring en interesse?

Er wordt 6x per jaar op een zaterdag vergaderd in Utrecht.

Nadere informatie volgt hier binnenkort.

Als u nu al interesse hebt, wordt u echter

van harte uitgenodigd om nu al te reageren, 

zodat we kunnen zien wat Unity en u voor elkaar kunnen betekenen.

Contactgegevens

 

Nieuws: We zijn heel blij dat we in de de afgelopen zomermaanden

als antwoord op onze oproep 

maar liefst ZES nieuwe vertalers hebben aangemeld 

om bij te dragen aan het geregeld vertalen van het Dagelijks Woord.

Wij heten ze van harte welkom in het vertaalteam en

wensen ze veel vertaalplezier!

 

 

Wat is Unity ?

 

Hoe kan Unity aan uw leven een goede wending geven?

  • Unity zoekt waarheid en luistert naar wat wijzen van alle tijden en van alle geestelijke stromingen daarover te vertellen hebben. Unity legt zich in haar zoektocht niet vast in dogma’s of een onveranderlijke geloofsleer.
  • Unity baseert zich in haar onderricht op wat Jezus Christus leerde. Zij beijvert zich om aan te tonen dat de leer van Jezus Christus objectief waar is. Unity onderwijst beproefde principes die bevorderlijk zijn voor geestelijke groei.
  • Unity respecteert ieders geloofsovertuiging. Zij richt zich niet alleen tot christenen, maar ook tot hindoes, joden en islamieten, in het algemeen tot iedereen die op zoek is naar waarheid.
  • Unity erkent dat kerkgenootschappen zinvol kunnen zijn. De leden van een kerkelijk instituut behoren echter elkaars leraar te zijn. Nooit mag het een plaats zijn waar Gods woord alleen vanaf de kansel klinkt.
 

De vijf grondbeginselen van Unity

 

  1. God is onvoorwaardelijk goed, overal aanwezig.
  2. Mensen hebben een goddelijke vonk in zich, de Christusgeest. Hun kern is van God en daarom zijn zij, als essentieel deel van God, van nature ook goed.
  3. Mensen creëren hun ervaringen door de activiteit van hun denken. Alles in het zichtbare rijk is met een gedachte begonnen.
  4. Gebed is scheppend denken, hetgeen ons dichter bij het goddelijk denkvermogen brengt en daarom wijsheid, genezing, voorspoed en al het goede voortbrengt.
  5. Het kennen en begrijpen van de wetten van het leven - ook Werkelijkheid geheten - is niet voldoende. Het gaat er ook om ze toe te passen in ons leven.