Actueel


De bevestigingen voor oktober 2017

vindt u HIER

 

 

Nieuwsbrieven


* Vacature Kantoormedewerkers

*  Nieuwe bestuursleden gezocht

 * Blij met onze nieuwe vertalers

 

Vacature kantoor :

 

Wij zijn nog op zoek naar een paar extra vrijwillige 

kantoormedewerkers voor enkele uren per week.

HIER vindt u meer informatie over deze vacature.

 

Oproep voor nieuwe bestuursleden

 

Unity Nederland is ook op zoek

naar enthousiaste nieuwe bestuursleden.

Kunt u zich vinden in het gedachtengoed 

van Unity? Heeft u bestuurlijke ervaring en interesse?

Er wordt 6x per jaar op een zaterdag vergaderd in Utrecht.

Nadere informatie volgt hier binnenkort.

Als u nu al interesse hebt, wordt u echter

van harte uitgenodigd om nu al te reageren, 

zodat we kunnen zien wat Unity en u voor elkaar kunnen betekenen.

Contactgegevens

 

Nieuws: We zijn heel blij dat we in de de afgelopen zomermaanden

als antwoord op onze oproep 

maar liefst ZES nieuwe vertalers hebben aangemeld 

om bij te dragen aan het geregeld vertalen van het Dagelijks Woord.

Wij heten ze van harte welkom in het vertaalteam en

wensen ze veel vertaalplezier!

 

 

 

Daily Word, het ontstaan van Unity

 

Unity is ooit ontstaan in het gezin van Charles Fillmore (makelaar in onroerend goed, geboren in 1854) en Myrtle Fillmore (onderwijzeres, geboren in 1845).

Het was in 1889 dat Myrtle genas van ongeneeslijke tuberculose. Na het aanhoren van een inspirerende lezing was zij gaan bidden om genezing in het vaste vertrouwen dat een gezond lichaam haar goddelijk geboorterecht is.

Het echtpaar Fillmore koos een vaste avond in de week om een uur te bidden, eerst Charles en Myrtle alleen, later samen met anderen. Hun gebeden waren gericht op het lenigen van concrete noden van ieder die om hun gebed had gevraagd. Die noden konden liggen op het gebied van gezondheid, van een goede werkkring, relaties, troost bij verlies, eigenlijk van alles waar een mens behoefte aan kan hebben. Elk gebed werd afgesloten met woorden van overgave: ... of iets beters dat U, God, voor mij in petto heeft.

De resultaten van dit gezamenlijk gebed waren zo spectaculair dat het opzien baarde. Steeds meer mensen gingen een gebedsgroep oprichten en baden voor elkaar op dezelfde manier zoals ze dat Charles en Myrtle Fillmore hadden zien doen.

Toen Charles zijn aanvankelijke sceptische gedachten had overwonnen, begon hij een studie te maken van godsdiensten om geestelijke wetten op het spoor te komen. De beweging Unity was geboren. De bevindingen van Charles’ studie naar geestelijke wetten waren te lezen in de artikelen van het nieuwe tijdschrift Unity Magazine.

 

Later verscheen Daily Word, een zakboekje met voor elke dag een overweging. De dagteksten gaan over wisselende onderwerpen, maar steeds komen dezelfde thema’s terug: gezondheid, veranderingen ondergaan, orde, harmonie, Gods beschermende tegenwoordigheid, materiële voorspoed, vreugde, troost bij verlies, vergeving enz. De stijl van de teksten is "bevestigend" wat wil zeggen dat over de verlangde toestand wordt gedacht alsof die al realiteit is geworden (elders op de website wordt daarop verder ingegaan). Het vraagt wel enige vertrouwdheid met het gedachtengoed van Unity om zo’n bevestiging van harte te kunnen onderschrijven.

 

De boodschap van Unity sloeg aan. Daily Word kreeg een lezerskring van miljoenen mensen over de hele wereld. Klik op de links onderaan voor meer informatie.

In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog is Daily Word enige tijd in Nederlandse vertaling verschenen onder auspiciën van de stichting Holland-Hambling House.

Het tegenwoordige Dagelijks Woord zag voor het eerst het daglicht in 1960. De koopvaardijofficier Jan Faber had Daily Word leren kennen en waarderen op zijn reizen over de wereldzeeën. Hij kreeg het visioen van een Nederlandstalige Daily Word. Toen hij met pensioen was gegaan, begon hij een lang gekoesterde droom te verwezenlijken. Hij richtte de stichting Unity Nederland op en begon Daily Word in het Nederlands te vertalen en begon abonnees te werven. Het nieuwe tijdschrift Dagelijks Woord bleek in een behoefte te voorzien. Al in het eerste jaar hadden zich honderden abonnees aangemeld. Thans worden de nummers van Dagelijks Woord naar ruim 1100 adressen gestuurd.

 

Klik voor uitgebreidere informatie op de link van Unity-USA, de (Engelstalige) website Unity Worldwide USA